PRAWO SPÓŁEK, FUZJE, PRZEJĘCIA I PRZEKSZTAŁCENIA

N

Kompleksowa obsługa w postępowaniu rejestracji spółek, a także zmiany danych (zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw w Polsce przedsiębiorstw zagranicznych),

N

Przekształcenia, podziały i przejęcia spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego spółek

N

Reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń (przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, w tym protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń , posiedzeń zarządu i rady nadzorczej)

N

Obsługa procesów związanych ze sprzedażą udziałów oraz akcji oraz przedsiębiorstw

N

Obsługa procesów likwidacji spółek oraz innych podmiotów gospodarczych

Formularz kontaktowy on-line

Oferujemy pomoc prawną on – line. Skontaktuj się z nami.

Przejdź do strony