PRAWO TRANSPORTOWE

N

Sporządzanie dokumentów przewozowych i spedycyjnych, w tym przygotowywanie projektów umów przewozu, spedycji, współpracy i innych umów regulujących zobowiązania stron związane zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów

N

Przygotowywanie opinii prawnych, w tym uwzględniającą problematykę czasu pracy kierowców;

N

Reprezentowanie przedsiębiorców z branży przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przeciwko zakładom ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego

N

Windykacja należności/odzyskiwanie długów z tytułu zaległego frachtu

N

Prowadzenie korespondencji oraz negocjacji z dłużnikami

N

Reprezentowanie w sprawach o uzyskanie licencji na przewóz towaru

Formularz kontaktowy on-line

Oferujemy pomoc prawną on – line. Skontaktuj się z nami.

Przejdź do strony