UMOWY HANDLOWE I GOSPODARCZE

N

Opracowywanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, w tym sprzedaży nieruchomości oraz przedsiębiorstw, umów ramowych o współpracy, umów agencyjnych, umów leasingu, umów najmu i umów dzierżawy

N

Opiniowanie zawartych umów

N

Przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych

N

Przygotowanie wzorców umów zawieranych z konsumentami

Formularz kontaktowy on-line

Oferujemy pomoc prawną on – line. Skontaktuj się z nami.

Przejdź do strony