ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

N

Pomoc w przygotowaniu ofert oraz siwz

N

Doradztwo dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

N

Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą

N

Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i arbitrażowych

Formularz kontaktowy on-line

Oferujemy pomoc prawną on – line. Skontaktuj się z nami.

Przejdź do strony