PRAWO PRACY

N

Sporządzanie projektów umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie, kontraktów menadżerskich, oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy pracę

N

Doradztwo w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników

N

Przygotowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych

N

Rreprezentacja przed sądami pracy

Formularz kontaktowy on-line

Oferujemy pomoc prawną on – line. Skontaktuj się z nami.

Przejdź do strony